เมษายน  2561

พฤษภาคม  2561

มิถุนายน  2561

กำหนดวัน-เวลา

หลักสูตรการฝึกอบรม

ระยะเวลา
ฝึกอบรม

สถานภาพ

กำหนดการ

วันที่ 23 - 24 เม.ย. 2561
เวลา 9:00 น. - 16:00 น.
วิธีคำนวณ และประมวลผลข้อมูลการผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์


วันปิดรับสมัครแล้ว

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
คุณสาริศา เชื้อกุล
02 470 7445-6

เอกสารประกอบการฝึกอบรม

"หลักสูตรการประยุกต์ใช้เซลล์แสงอาทิตย์ สำหรับผู้ปฏิบัติงาน"
Download

"หลักสูตรการประยุกต์ใช้เซลล์แสงอาทิตย์ สำหรับช่างเทคนิค "
Download

"หลักสูตรการประยุกต์ใช้เซลล์แสงอาทิตย์ สำหรับวิศวกรออกแบบระบบ "
Download