มิถุนายน  2561

กรกฎาคม  2561

สิงหาคม  2561

กำหนดวัน-เวลา

หลักสูตรการฝึกอบรม

ระยะเวลา
ฝึกอบรม

สถานภาพ

กำหนดการ

วันที่ 27 - 28 มิ.ย. 2561
เวลา 9:00 น. - 16:00 น.
การกำหนดคุณลักษณะแผงเซลล์แสงอาทิตย์กับการใช้งานภาคสนาม รุ่นที่ 2


วันเปิดรับสมัครกำหนดการ

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
คุณสาริศา เชื้อกุล
02 470 7445-6

เอกสารประกอบการฝึกอบรม

"หลักสูตรการประยุกต์ใช้เซลล์แสงอาทิตย์ สำหรับผู้ปฏิบัติงาน"
Download

"หลักสูตรการประยุกต์ใช้เซลล์แสงอาทิตย์ สำหรับช่างเทคนิค "
Download

"หลักสูตรการประยุกต์ใช้เซลล์แสงอาทิตย์ สำหรับวิศวกรออกแบบระบบ "
Download